Natcom mobile internet registration

Gói theo ngày

Đăng ký linh hoạt, tiết kiệm chi phí

TOMD30

1GB tốc độ cao

30.000đ/không giới hạn ngày

TOMD30 0989826393 gửi 9123

ST30K

7GB tốc độ cao

Sử dụng trong 7 ngày

30.000đ/7 ngày

ST30K 0989826393 gửi 9123

ST15K

3GB tốc độ cao

Sử dụng trong 3 ngày

15.000đ/3 ngày

ST15K 0989826393 gửi 9123

MI5D

500MB tốc độ cao/ngày

Hết lưu lượng ngừng truy cập

5.000đ/ngày

MI5D 0989826393 gửi 9123

MI10D

2GB tốc độ cao

Hết 2GB ngừng truy cập

10.000đ/ngày

MI10D 0989826393 gửi 9123