Natcom mobile internet registration

Gói phút gọi

Dành cho thuê bao thường xuyên liên lạc

V30K

200MB+100phút nội mạng

30.000đ/tháng

V30K 0989826393 gửi 9123

V50K

100 phút nội mạng

50.000đ/tháng

V50K 0989826393 gửi 9123

V70K

400MB+250 phút nội mạng

70.000đ/tháng

V70K 0989826393 gửi 9123

V150K

2.5GB+500 phút nội mạng

150.000đ/tháng

V150K 0989826393 gửi 9123

V100K

300 phút nội mạng

100.000đ/tháng

V100K 0989826393 gửi 9123

T50K

200 phút gọi Viettel

100 SMS nội mạng

Áp dụng thuê bao trả trước trong danh sách

50.000đ/30 ngày

T50K 0989826393 gửi 9123