Natcom mobile internet registration

Gói DCOM

Dành cho SIM DCOM: Chỉ có chức năng vào mạng, không nghe, gọi, nhắn tin

D50

3.5GB tốc độ cao

Hết 3.5GB truy cập tốc độ thông thường

50.000đ/30 ngày

D50 0989826393 gửi 9123

D70

7GB tốc độ cao

Hết 7GB truy cập tốc độ thông thường

70.000đ/30 ngày

D70 0989826393 gửi 9123

D90

10GB tốc độ cao

Hết 10GB truy cập tốc độ thông thường

90.000đ/30 ngày

D90 0989826393 gửi 9123

D120

12GB tốc độ cao

Hết 12GB truy cập tốc độ thông thường

120.000đ/30 ngày

D120 0989826393 gửi 9123

D200

20GB tốc độ cao

Hết 20GB truy cập tốc độ thông thường

200.000đ/30 ngày

D200 0989826393 gửi 9123

D300

24GB tốc độ cao/6 tháng

Hết 24GB truy cập tốc độ thông thường

300.000đ/6 tháng

D300 0989826393 gửi 9123

D500

48GB tốc độ cao/12 tháng

Hết 48GB truy cập tốc độ thông thường

500.000đ/12 tháng

D500 0989826393 gửi 9123

D900

84GB tốc độ cao/12 tháng

Hết 84GB truy cập tốc độ thông thường

900.000đ/12 tháng

D900 0989826393 gửi 9123