Natcom mobile internet registration

Gói COMBO

Phù hợp cho thuê bao có nhu cầu liên lạc nhiều và sử dụng data

F90

5GB tốc độ cao

Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút

15 phút gọi ngoại mạng

90.000đ/30 ngày

F90 0989826393 gửi 9123

V79

30 phút ngoại mạng
30 SMS nội mạng
1.500 phút nội mạng

79.000đ/30 ngày

V79 0989826393 gửi 9123

V90K

1GB+300 phút nội mạng

90.000đ/tháng

V90K 0989826393 gửi 9123

V120X

Miễn phí 30GB tốc độ cao (1Gb/ Ngày)

Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút

Miễn phí 100 phút gọi ngoại mạng

120.000đ/tháng

V120X 0989826393 gửi 9123

V200X

Miễn phí 60GB tốc độ cao (2Gb/ Ngày)

Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút

Miễn phí 200 phút gọi ngoại mạng trong nước

200.000đ/tháng

V200X 0989826393 gửi 9123

T70K

500 phút gọi Viettel

150 SMS nội mạng

Áp dụng thuê bao trả trước trong danh sách

70.000đ/30 ngày

T70K 0989826393 gửi 9123

T80K

500 phút gọi nội mạng

500SMS nội mạng

Áp dụng thuê bao trả trước trong danh sách

80.000đồng/tháng

T80K 0989826393 gửi 9123

B100K

500 phút gọi Viettel

600MB lưu lượng data tốc độ cao

Có yêu cầu điều kiện để đăng ký

100.000đ/30 ngày

B100K 0989826393 gửi 9123

B150K

500 phút gọi Viettel

1.5GB lưu lượng data tốc độ cao

Có yêu cầu điều kiện để đăng ký

150.000đ/30 ngày

B150K 0989826393 gửi 9123

3F90

5GB/tháng tốc độ cao

Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút

15 phút gọi ngoại mạng/tháng

270.000đ/3 tháng

3F90 0989826393 gửi 9123

6F90

5GB/tháng tốc độ cao

Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút

15 phút gọi ngoại mạng/tháng

540.000đ/6 tháng

6F90 0989826393 gửi 9123

12F90

5GB/tháng tốc độ cao

Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút

15 phút gọi ngoại mạng/tháng

1.080.000đ/12 tháng

12F90 0989826393 gửi 9123

V199

6GB tốc độ cao/ngày

Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút

50 phút gọi ngoại mạng trong nước

199.000đ/30 ngày

V199 0989826393 gửi 9123

V120

60GB tốc độ cao (2Gb/ Ngày)
Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
50 phút gọi ngoại mạng trong nước

(THAY GÓI V90 TỪ 25/2/2020)

120.000đ/30 ngày

V120 0989826393 gửi 9123

ST200

Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút/cuộc

Miễn phí 60GB (2Gb/ngày)

Miễn phí 200 phút gọi ngoại mạng

200.000đ/tháng.

ST200 0989826393 gửi 9123

V150X

Miễn Phí 45GB tốc độ cao (1,5Gb/ Ngày)
Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
Miễn phí 100 phút gọi ngoại mạng trong nước

150.000đ/tháng.

V150X 0989826393 gửi 9123

V90X

Miễn Phí 30GB tốc độ cao (1Gb/ Ngày)
Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
Miễn phí 20 phút gọi ngoại mạng trong nước

90.000đ/tháng.

V90X 0989826393 gửi 9123